Loading...

Hepatit Nedir?

Hepatit; epidemik sarılık diye de bilinen, karaciğerin viral enfeksiyonudur. Bugüne kadar tesbit edilmiş 7 hepatotrop virus bulunmuştur.

Bunlar: A, B, C, D, E, F, G. Her virüsün klinik tabloları ve biyoşimik labaratuvar tetkikleri aşağı yukarı aynı olmakla birlikte, klinik gidiş, sürvi, bulaşma yolları  ve bakteriyolojik tetkikleri her virüsün kendine özgüdür.

Hepatit A

 • Diyaliz hastalarında Hepatit A insidensi, normal populasyondan daha fazla değildir.
 • Diyaliz hastalarında da olağan seyrini izler ve kronikleşmez.

Hepatit B

 • Hemodiyaliz hastalarında normal populasyona göre daha fazla oranda görülür.
 • Genellikle belirti vermeden gripal enfeksiyon gibi geçer. Tek şikayet halsizliktir. Açıklanamayan karaciğer enzimleri yüksekliği araştırılırken ortaya çıkar.
 • Eritropoetin hormonu (Eprex, NeoRecormon) kullanımı ile kan naklinin azalması, aşılama nedenleri ile eskiden hemodiyalizdeki sıklığı %10’dan %1’e inmiştir.
 • Olguların %50’si kronikleşmeye meyillidir.
 • Hemodiyaliz hastaları rutin olarak 2-3 ayda bir taranmalıdır.
 • Hepatit B virüsü tüm dünyada akut ve kronik hepatitler, siroz ve karaciğer kanserinin en önemli nedenidir.
 • Virüs başlıca kan yoluyla ve infekte serum, semen ve tükrük gibi vücut sıvılarıyla temas sonucunda bulaşır.
 • Hemodiyaliz hastalarının yüksek risk altında olmalarının en önemli nedeni yeterli temizlik yapılmayan hemodiyaliz makineleridir. Hepatit B virüsünün çevresel yüzeylerde yedi günden uzun süre canlı kalabilmesi bu şekilde dolaylı bulaşmayı kolaylaştırmaktadır.
 • HBV infeksiyonunda kuluçka süresi 45-160 gün arasında değişmektedir.
 • Akut hepatit çoğunlukla sarılıkla birlikte olmakla beraber, sarılık olmaksızın da sıklıkla bulunabildiği ve bu hastalarda kronik enfeksiyon gelişmesi riskinin arttığı unutulmamalıdır.
 • Akut hepatitte görülen başlıca biyokimyasal değişiklikler, karaciğer enzmleri (SGOT, SGPT) ve sarılık olan olgularda kan bilirubin düzeylerinde artıştır.
 • Özellikle SGOT 1000-1500 IU/L düzeyine yükselir.
 • Labaratuvar tanısında en önemli göstergeler HBs antijeni ve IgM yapısında anti-HBc varlığıdır.

Laboratuvar

 • HBsAg Enfeksiyon varlığını gösterir. 6 aydan uzun süren pozitifliği kronikleşmeyi gösterir.
 • AntiHBs Vücudun antikor cevabını gösterir.
 • AntiHBc IgM Aktif enfeksiyonu gösterir.
 • AntiHBc IgG Geçirilmiş enfeksiyonu gösterir.
 • HBeAg Bulaştırıcılığı gösterir
 • HBV DNA Virüsün vücutta varlığını gösterir.
 • 6 aydan uzun süreyle HBsAg pozitifliği ile birlikte karaciğer enzimlerinin de normalden yüksek bulunması kronik hepatite işaret eder.
 • Kesin tanı karaciğer biyopsisi ile konur.
 • Kronik aktif B hepatiti hemen daima siroz ile sonuçlandığından, infeksiyonun ve karaciğerdeki iltihabın kontrol altına alınması şarttır.
 • Bu amaçla kullanılan en yaygın ve etkili tedavi yöntemi interferon tedavisidir.

Hepatit C

 • Hepatit C Virüsü (HCV) hemodiyaliz hastalarında kronik karaciğer hastalığının en sık nedenidir.
 • Olguların %60-70’inde kronikleşir.
 • Hemodiyaliz hastalarında tedavi süresi uzadıkça anti HCV pozitif hasta sayısı artmaktadır.
 • Hepatit C virüsü bir RNA virüsüdür.
 • Başlıca bulaşma yolları kan nakli, kan ürünleri ile bulaşmış iğne batması, organ transplantasyonu, anneden fetüse doğum esnasında ve cinsel ilişkidir.
 • HCV’nün tüm bulaşma yolları henüz kesin olarak bilinmemektedir.
 • HCV enfeksiyonu değişik klinik özellikler gösterebilir.
 • Akut HCV enfeksiyonunda genellikle sarılık yoktur ve hastalar farkında olmadan akut enfeksiyonu geçirirler.
 • HCV enfeksiyonu en fazla kronikleşen viral hepatit nedenidir.
 • Tanıda Anti HCV testi ve HCV RNA testi yapılır.
 • Tedavide interferon uygulanmaktadır.

AIDS

 • HIV virüsü ile infekte kişilerde belirti ve bulgular belirtisiz taşıyıcıdan multisistemik bir hastalığa kadar geniş bir spektrum gösterir.
 • İlerlemiş AIDS’de halsizlik, zayıflama, hayatı tehdit eden infeksiyonlar ve tipik olmayan kanserler izlenir.
 • HIV ile infekte olan hastalarda böbrek hastalığı insidansı % 2-10 arasında bildirilmiştir.
 • Bu hastaların bir kısmında son dönem böbrek yetmezliği veya akut böbrek yetmezliği görülmekte ve hastalara diyaliz tedavisi uygulanmaktadır.
 • KBY’li hastalara kan transfüzyonu, renal transplantasyon, iğne batması veya cinsel temas ile de HIV enfeksiyonu bulaşabilir.
 • Diyaliz ünitelerinde, HIV enfeksiyonu olan hastalarda, genel dezenfeksiyon kuralları yeterlidir.
 • İshal, solunum problemleri olan şiddetli AIDS hastalarında diyaliz esnasında toplum kaynaklı enfeksiyonların bulaşmasını önlemek için izolasyon yapılmalıdır.
 • Hemodiyaliz personeli mutlaka eldiven giymeli, tüm keskin maddeler ve iğneler diyalizden sonra uygun şekilde imha edilmelidir.
 • Hemodiyaliz makinasının ayrılması gerekmez. Diyalizden sonra makinanın dışı hipoklorit, içi formaldehit ile temizlenmelidir. Ülkemiz koşullarında sosyal ve ruhsal gerekçelerle HIV pozitif hastaların makinaları ayrılabilir.
 • Diyaliz tedavisine ilk kez alınacak hastalarda, tedaviye başlamadan önce HIV taranması ve 6 ayda bir HIV tetkikleri yapılmalıdır.
 • Hastalar ve sağlık personeli için AIDS konusunda bir eğitim programı uygulanmalıdır.
 • HIV enfeksiyonunun infektivitesinin düşük olduğu ve kolaylıkla dezenfekte edilebileceği unutulmamalıdır.
 • 56 C ısıda 8 dakika, 60 C ısıda 6 dakika, %70’lik ethanol, isopropanol veya chlorine ile 15-20 sn. de etkisiz hale gelir.

Hemodiyaliz Personeli ve Hastaları İçin Hepatit Önlemleri

 • Hastaların ve infeksiyona duyarlı personelin (yani antikor pozitif olmayanın) her 3-6 ayda bir HbsAg, AntiHbs yönünden takibi.
 • AntiHbs pozitif olan hastaların her yıl takibi.
 • HbsAg pozitif hastaların izolasyonu.
 • Bu hastalarla ilgilenen personelin koruyucu kıyafet kullanması (eldiven, gözlük, elbise gibi).
 • Bütün kontamine materyalin otoklava konması veya yakılması
 • Yüzeylerdeki kan lekelerinin % 0,5-1,0 sodyum hipoklorit solüsyonu ile temizlenmesi
 • Kan almada kullanılan iğnelerin uygun bir kaba koyarak yok edilmesi
 • Dezenfeksiyon ve kan transfüzyonunun kısıtlanması etkili kontrol önlemleridir.
 • Koruyucu önlük ve tek kullanımlık eldivenler, rutin olarak diyaliz ünitesinde kullanılmalıdır. Önlükler diyaliz ünitesi dışında kullanılmamalıdır.
 • Standart hasta bakımında eldiven kullanılmalı ve hastaya temas sonrası eller yıkanmalıdır., mümkünse el değmeden kullanılabilecek sabunluklar kullanılmalıdır.
 • Diyaliz hastaları ve personel düzenli olarak HBV’ne karşı aşılanmalıdır.
 • Tüm kontamine materyal otoklavlanmalı veya yakılmalıdır.
 • Kan ile temas eden tüm yüzeyler % 0,5-1,0 sodyum hipoklorit ile temizlenmelidir.
 • Tek kullanımlık olmayan diyaliz materyalinin temizlik ve sterilizasyonuna azami dikkat gösterilmelidir.
 • Makinaların dezenfeksiyonu usulüne uygun ve tam olarak yapılmalıdır.
2019-03-09T10:28:47+03:00