212 657 8585 / 531 655 7382

           SERVİS

Servis ve araçlarımız.  Devamı...

       BESLENME

Diyaliz ve beslenme. Devamı...

            FİSTÜL

Fistül koruma önerileri . Devamı...

Sürekli hizmet:

Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya,

Hizmetten genel olarak faydalanma:

Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

Eşitlik içinde hizmete ulaşma:

Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,

Bilgilendirme:

Her türlü hizmet ve imkânın neler olduğunu öğrenmeye

Kuruluşu seçme ve değiştirme:

Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

Personeli tanıma:

Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye,

Mahremiyet:

Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,

Bilgi İsteme:

Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,

Rıza ve İzin:

Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,

Güvenlik:

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

Rahatlık:

Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya,

Saygınlık görmesi:

Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,

Refakatçi bulundurma:

Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçı bulundurmaya,

Ziyaret:

Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usül ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye HAKKI VARDIR.

Doktorunuza Sorun

Sorunuzu yöneltin doktorumuz cevaplasın.

5 + 12 = ?

SAĞLIĞINIZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Medikal ve Sosyal Hizmetler

Medikal  Hizmetler

1. Fistül, greft, kalıcı kateter gibi damar erişim yollarındaki Kardiyovasküler Damar Cerrahisi işlemlerinin yaptırılması hizmeti. Devamı...

Sosyal Hizmetler

1. Donanımlı ve klimalı araçlarla hastalarımızın evlerinden güvenli bir şekilde alınıp diyaliz merkezimize getirilmesi ve tedavi..
Devamı...