212 657 8585 / 531 655 7382

Hemodiyaliz Nedir?

Kategori Hemodiyaliz

Hemodiyaliz, kalıcı böbrek yetmezliği tedavisinde kullanılan en yaygın tedavi yontemidir. 1960’lı yıllardan beri gelişen teknolojik yeniliklerle tedavi yan etkileri en aza indirilmeye çalışılmaktadır.

Kronik Böbrek Yetmezliği Nedir?

Kategori Hemodiyaliz

Kronik böbrek yetmezliği çeşitli nedenlere bağlı olarak böbrek fonksiyonlarının ilerleyici ve düzelmesi mümkün olmayan kaybı ile karakterize olan bir durumdur.

Laboratuvar Tahlillerinin Anlamları

Kategori Hemodiyaliz

Kt/V ve URR :

Hedef Kt/V değeri olan 1.2'ye veya URR değeri en az %65'e gelene kadar hiçbir diyaliz tedavinizi atlamayın. Size önerilen sıklık ve süreye uyun. Diyetinize ve size izin verilen sıvı miktarının üstüne çıkmamaya gayret edin.

Kansızlık (Anemi)

Kategori Hemodiyaliz

Kronik böbrek yetmezliğinde anemi sık görülen bir bulgudur. Böbrek fonksiyonlarının gittikçe bozulmasına paralel olarak aneminin derecesi de artar ve SDBY (son dönem böbrek yetmezliği) evresinde ciddi boyutlara ulaşır.

Diyaliz Hastalarında Hipertansiyon

Kategori Hemodiyaliz

Kan basıncı ne demektir?

Kalpten pompalanan kanın organlara ulaşıp onlara oksijen ve besinleri götürebilmesi için atar damarların içinde belirli bir basınçla iletilmesi gereklidir. Bu basınç insanlarda genellikle sabit değerler içinde tutulur.

Diyaliz ve Diyabet

Kategori Hemodiyaliz

Diyabetik diyaliz hastaları giderek artmaktadır. Diyaliz hastalarının yaklaşık 1/3-1/4'ü Diyabetes Mellitus kökenli olmuştur. Bu oranın giderek artması da beklenmektedir. Bu nedenle diyalizde diyabetik hastalara özel yaklaşımlar olması gerekmektedir.

Diyaliz Hastalarında Kemik Hastalığı

Kategori Hemodiyaliz

Diyaliz hastalarındaki kemik hastalığı esas olarak "Sekonder Hiperparatiroidizm" denilen "Parathormon" yüksekliği ile karakterize hastalığa bağlı olarak gelişir. Henüz, kronik böbrek yetmezliği dönemindeyken (diyaliz öncesi dönem) bile bir çok hastada bu durum mevcuttur.

Diyaliz Hastalarında Psikoloji ve Rehabilitasyon

Kategori Hemodiyaliz

Diyaliz hastalarında normal hayat düzeni önemli ölçüde bozulmuştur. Diyaliz hastaları birçok fiziksel ve psikolojik strese maruz kalır. En büyük stres nedenlerinden birisi diyaliz işleminin kendisidir.

Yeni Diyaliz Hastaları İçin İpuçları

Kategori Hemodiyaliz

Unutmayın sağlığınızla ilgilenmek her şeyden önce gelir. Aileniz, doktorunuz, arkadaşlarınız, sizin sağlığınız için gayret etmektedir. Onlara yardımcı olun ki size daha faydalı olabilsinler.

Diyaliz Hastalarında Hepatit ve AIDS

Kategori Hemodiyaliz

Hepatit Nedir?

Hepatit; epidemik sarılık diye de bilinen, karaciğerin viral enfeksiyonudur. Bugüne kadar tesbit edilmiş 7 hepatotrop virus bulunmuştur.

Diyaliz Hastalarında GİS Bulguları

Kategori Hemodiyaliz

"National Cooperative Dialysis Study" e göre; Gastrointestinal hastalıklar en sık hospitalizasyon nedenidir. Gastrointestinal sistem semptomları sürekli diyaliz tedavisi gören hastaların %80'inde izlenir. Hammer. J. Osteroreicher. C. Koch. U. et al. Prevalence of Gl symptoms and Helicobacter pylori in patients undergoing chronic hemodialysis. Gastroenterology 1995; 108: A107.

Son Düzenlenme Cuma, 14 Şubat 2014 13:02